روشهای نصب باتری

روشهای نصب باتری

جهت جلوگیری از آسیب دیدن و طول عمر باتری توصیه می شود نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد.
1- قبل از نصب باتری از صحت عملکرد سیستم برق خودرو (دینام، استارت و سیم کشی ) داخلی اطمینان حاصل گردد.
2- با توجه به نوع باتری به یکی از دو روش زیر باتری را آماده نصب نمایید:
الف) باتری های شارژ شده : این باتری ها ، که در دو گروه سیلد (MF) و غیر سیلد (LM) تولید میگردد با اسید پر شده و آماده مصرف میباشد . در زمان هایی که باتری پس از نصب برای مدتی بدون استفاده مانده است جهت حفظ عمر باتری توصیه می گردد باتری را با جریان یک دهم ظرفیت به مدت سه الی چهار ساعت شارژ و تا ولتاژی به حداقل 12/6 برسانید . در باتری های چشمی دار عملیات شارژ را تا سبز شدن باتری ادامه دهید و در غیر این صورت افزایش دمای باتری بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد تا خنک شدن مجدد دما عملیات قطع گردد.
ب) باتری های شارژ نشده : این باتری ها بصورت خشک و بدون اضافه نمودن آب اسید به بازار ارائه می گردد
Insert your content here
1399-11-07
آذرباتری

روشهای نصب باتری

روشهای نصب باتری جهت جلوگیری از آسیب دیدن و طول عمر باتری توصیه می شود نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد. 1- قبل […]
1399-11-06
روژباتری

باتری خودرو و اهمیت تعویض

جهت تعویض باتری می بایست موارد زیر را به ترتیب انجام دهید: 1- قبل از هر اقدامی بر روی کابل متصل به قطب مثبت (قرمز رنگ) […]
.لذا لازم است پیش از استفاده باتری ، سلول های شش گانه آن با آب اسید مخصوص (اسید سولفوریک با دانسیته 1/28 گرم بر سانتیمتر مکعب) تا سطح بیست میلی متر بالای عایق های صفحات پر شود. پس از اضافه نمودن آب اسید میبایست به مدت یک الی دو ساعت سطح الکترولیت مجددا به میزان نیاز اضافه شده و به منظور افزایش طول عمر باتری قبل از نصب به مدت دو الی سه ساعت شارژ گردد.
3- باتری را به صورت تراز در محل مخصوص قرار داده و مهره های قاب نگهدارنده را محکم کنید طوری که به بدنه باتری آسیب نرسد.
4- پست های مثبت و منفی به کابل ها را تمیز نموده و به ترتیب روی قطب های مثبت و منفی باتری قرار داده و آن ها را محکم کنید. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از اتصال ، ابتدا قطب مثبت سپس قطبمنفی متصل گردد.
5- از ضربه زدن بر روی قطب های باتری جدا خودداری نمایید.
6- جهت جلوگیری از سولفاته شدن قطب ها روی آن ها را با گریس آغشته کنید.
منبع : آذر باتری
خرید باتری